2 van de 22 workshops gevonden.

  Workshops
  Sessies

  ZiLL-Grand-Cru. Openluchtklassen.

  Jan Luyten, Jo Coppens, Danny Huijsmans

  Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld
  Met ZILL-Grand-Cru wensen we naast de meerwaarde die openluchtklassen betekenen binnen het opvoedingsproject van de school eveneens de ZILL-kansen en -mogelijkheden voor de klasgroep en de individuele leerling in de verf zetten. Vertrekkend vanuit een aantal contextgebonden stellingen zetten we de stap naar de Zin In het Leren en Leven binnen de werkelijkheid van een openluchtklas. Typische praktijkvoorbeelden verduidelijken het ZILLige werken tijdens een bos-, zee-, boerderij-, ruimte- en/of sneeuwklas. De persoonsgebonden en cultuurgebonden ontwikkelvelden komen ruim aan bod en maken dat de deelnemers met praktische tips en bruikbaar materiaal aan de slag kunnen. Naast de toepasbaarheid tijdens een openluchtklas tevens ook bruikbaar bij een uitstap gekoppeld aan het omgevingsboek van de school. In vervolg van deze werkwinkel bestaat de mogelijkheid om een ervaringsgerichte openluchtactiviteit te volgen.     

  Zillig op stap in eigen stad

  Bart Pieters (Positief educatief)

  Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld
  Vertrekkende vanop de grote markt van Sint-Niklaas gaan we samen actief op zoek naar ZILLIGE invalshoeken en activiteiten binnen het thema ‘Onze stad’. Deze concrete ervaringen worden nadien ZILLIG gekaderd en aangevuld met mogelijke (verwerkings)opdrachten voor in de klas. We besteden ook aandacht aan de transfer naar andere steden/dorpen en het delen van materiaal en online tools.