22 van de 22 workshops gevonden.

Workshops
Sessies

Ontdek de verbluffende creatieve mogelijkheden van iPads voor jouw klas

Gino Vanherweghe (Eekhout Academy)

Mediakundige ontwikkeling
Aan de hand van een aantal praktische voorbeelden ontdekken we de mogelijkheden en meerwaarde van het gebruik van één of meerdere iPads in de klas.
We gaan heel praktisch aan de slag:
- Foto’s nemen en er heel verrassende bewerkingen op doen
- Foto’s laten spreken
- Een digitaal boekje met tekst, foto, video én onze stem maken we in een handomdraai
- We componeren een eigen muziekstukje
- En sluiten af met het maken van een korte animatiefilm...

Ontdek je talent! Werken aan je innerlijk kompas met de talentenarchipel.

Nele Van Oosten, Jordy Van Der Heyden (Cego)

Ontwikkeling van een innerlijk kompas
We staan stil bij de achtergronden van de talentenarchipel en de bedoeling en leeruitkomsten van het innerlijk kompas. Het talentenverhaal van Sint-Camillus brengt de achtergrond in de praktijk tot leven.

Van last naar lust … zillig starten met een BC

Tiny Dhollander (Katholiek Onderwijs Vlaanderen)

Andere
Focus bepalen is essentieel voor het uitwerken van een BC. Op welke manier betrekken we zinvol jonge leerlingen hierbij? Wat betekent dit voor het uitwerken van het BC? Hoe maken we het leren van deze jonge leerlingen zichtbaar? Getriggerd?
Voor leraren kleuteronderwijs en eerste leerjaar.

Yoga en relaxatie en Zill

Lien Hylebos (Lien Hylebos - Naga)

Ontwikkeling van een innerlijk kompas
Wat houdt relaxatie precies in? Waarom is relaxatie nodig binnen het onderwijs? Hoe past relaxatie in ZiLL? Hoe kan je relaxatie implementeren in je klaspraktijk en op school? Op deze vragen krijg je uitgebreid een antwoord. Je krijgt eveneens de kans om heel wat bestaande materialen zoals boeken, spelletjes en CD’s te bekijken.
Meebrengen! Yogamat.

Zill en A.N.

Marijke Bauwens (Katholiek Onderwijs Vlaanderen)

Taalontwikkeling
We gaan samen op zoek binnen de conceptversie van ZiLL en AN.
Deze is bruikbaar als klasleerkacht of zorgleerkacht in de lagere school.
Je krijgt tips en trics om vanuit Zill ontwikkelingsgericht, ervaringsgericht zowel als programmagericht aan de slag te kunnen gaan.
Je gaat naar huis met:
- Survivaltips
- woordenschatsleutelhanger
- visie op kwaliteitsvol onderwijs bieden voor AN leerlingen
én tips om te werken aan de 10 ontwikkelvelden van ZiLL

Zill en Begrijpend lezen/luisteren

Linda De Buck (Katholiek Onderwijs Vlaanderen)

Taalontwikkeling
“Begrijpend lezen is dé vaardigheid voor de 21ste eeuw!” Goed kunnen lezen/luisteren en een tekst begrijpen zijn vaardigheden die zeker in een complexere samenleving van wezenlijk belang zijn.
Wat betekent: “Ik begrijp en breng een schriftelijke boodschap over in betekenisvolle situaties”? Is mijn gekozen aanpak van begrijpend lezen/luisteren wel effectief om ertoe bij te dragen dat mijn leerlingen goede begrijpend lezers worden? Wat is hierbij mijn rol als leerkracht? Voor welke stimulerende maatregelen kan ik zorgen?
Je krijgt enkele handvatten aangereikt om je blik op jouw begrijpend-lees/luisteronderwijs te verrijken!

Zill en Bodymap

Miek Wauman (Toploft)

Motorische en zintuiglijke ontwikkeling
Je kan er niet meer omheen, beweging is de basis van de totale ontwikkeling van een kind! Niets zo ZILLig als Bodymap dus…

In deze werkwinkel gaan we praktisch aan de slag met de 20 kijk- en doeboekjes* van Biba en Loeba. Per boekje is er een doos voorzien met daarin het nodige materiaal en een ZILLfiche… Die ZILLfiches krijg je al mee naar huis, zodat je ook op school meteen aan de slag kan!
Alleen voor turnleerkrachten? Neen hoor!! Deze werkwinkel geeft ook veel inspiratie voor in de kleuterklas of de lagere school. Iedereen welkom!

*de kijk- en doeboekjes kunnen online aangekocht worden via www.bodymap.be/webshop

Zill en relationele vaardigheden

Barbara Baert

Socio-emotionele ontwikkeling
Tijdens deze werkwinkel toon ik jullie hoe we op onze school relationele vaardigheden aanpakken en toetsen aan ZILL: de persoonsgebonden ontwikkelvelden. Geen theorie maar praktische tips, ideeën en voorbeelden hoe wij op school aan de slag zijn gegaan.
Ik breng materiaal mee waarmee jullie kunnen experimenteren zodat jullie zelf veel tips en ideeën opdoen om in de klas te gebruiken.

ZiLL en socio-emotionele ontwikkeling

Kristien Coppens (Katholiek Onderwijs Vlaanderen)

Socio-emotionele ontwikkeling
Kennis maken met ‘de proactieve cirkel’ waarbij we de focus leggen op verbindend klasklimaat.
Praktijkvoorbeelden verkennen die passen bij de verschillende ontwikkelthema’s.
Kansen zoeken om linken te leggen met cultuurgebonden ontwikkelvelden.

ZiLL-Grand-Cru. Openluchtklassen.

Jan Luyten, Jo Coppens, Danny Huijsmans

Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld
Met ZILL-Grand-Cru wensen we naast de meerwaarde die openluchtklassen betekenen binnen het opvoedingsproject van de school eveneens de ZILL-kansen en -mogelijkheden voor de klasgroep en de individuele leerling in de verf zetten. Vertrekkend vanuit een aantal contextgebonden stellingen zetten we de stap naar de Zin In het Leren en Leven binnen de werkelijkheid van een openluchtklas. Typische praktijkvoorbeelden verduidelijken het ZILLige werken tijdens een bos-, zee-, boerderij-, ruimte- en/of sneeuwklas. De persoonsgebonden en cultuurgebonden ontwikkelvelden komen ruim aan bod en maken dat de deelnemers met praktische tips en bruikbaar materiaal aan de slag kunnen. Naast de toepasbaarheid tijdens een openluchtklas tevens ook bruikbaar bij een uitstap gekoppeld aan het omgevingsboek van de school. In vervolg van deze werkwinkel bestaat de mogelijkheid om een ervaringsgerichte openluchtactiviteit te volgen.