Onderwijs voor de 21ste eeuw

Kris Van den Branden

Omschrijving:

De wereld verandert razendsnel. Moet ons onderwijs dan ook niet veranderen? Leren onze kinderen op school nog wel de cruciale dingen die ze nodig hebben in de maatschappij van de 21ste eeuw? Ons onderwijs is voortreffelijk, maar het werkt niet even goed voor alle leerlingen. Hoe kan ons onderwijs ervoor zorgen dat alle leerlingen zich volwaardig ontwikkelen en zich goed voelen op school? Wat is de rol van de leerkracht? En wat is de rol van ouders? En moeten we nu massaal computers en tablets in onze klassen invoeren?Deze presentatie biedt een antwoord op de grote vragen over het onderwijs van de 21ste eeuw. Gebracht in een heldere taal, opgefrist met concrete ideeën uit de onderwijspraktijk en overgoten met een stevige dosis optimisme. Want ons onderwijs is uitstekend maar het kan nog beter. Beter aangepast aan de moderne tijden, beter voor leerlingen en hun ouders, beter voor leerkrachten.

Onderwijs voor de 21ste eeuw is een must voor iedereen die geeft om de kwaliteit van ons onderwijs. Iedereen dus.

Sessie(s):

  • 09.00-10.15u: nog 35 plaatsen beschikbaar (capaciteit: 440 deelnemers).
  • 10.45-12.00u: nog 33 plaatsen beschikbaar (capaciteit: 420 deelnemers).

Documentatie

Download de syllabus.

Doelgroep

Deze workshop richt zich voornamelijk tot :

  • Leerkrachten KS
  • Leerkrachten LS
  • Directies
  • Zorg
  • L.O.

Kris Van den Branden

Kris Van den Branden is professor taalkunde (Interactie in taalonderwijs, Linguïstische aspecten van ethnisch-culturele diversiteit) aan de Faculteit Letteren van de Katholieke Universiteit Leuven. Aan dezelfde universiteit is hij directeur van het Centrum voor Taal en Onderwijs. Dit centrum combineert wetenschappelijk onderzoek naar (tweede)taalverwerving in meertalige onderwijscontexten met het ontwikkelen van materialen voor het onderwijs en het organiseren van een uitgebreid nascholingsaanbod voor het onderwijsveld.
Kris Van den Branden is tevens vakdidacticus Engels binnen de Specifieke Lerarenopleiding Talen van de K.U.Leuven.
De belangrijkste research topics waarmee Kris Van den Branden zich bezighoudt zijn: de rol van interactie in taalverwerving, de implementatie van taakgericht taalvaardigheidsonderwijs, de rol van de leerkracht in taalonderwijs, en de impact van taalaspecten in de bevordering van gelijke onderwijskansen.

Website:

Meer info vind je op : https://duurzaamonderwijs.com/.